KOntakt

e-mail: drotovan@yahoo.com             michal.drotovan@raca.sk

Ďalšie info:
*V zmysle zákona zverejnený transparentný účet
*Vyúčtovanie kampane 2022.
*Najnovšie informácie na FB:  https://www.facebook.com/michal.drotovan