Vždy som zastával názor, že za človeka majú hovoriť činy a nie reči. Ako starosta mestskej časti Bratislava-Rača  sa, spoločne s mojim tímom, uchádzam o Vašu dôveru vo voľbách 29.10.2022, aby sme spoločne dokončili naše rozbehnuté projekty

Projekty pre Krajšiu Raču

Rača je náš domov

Pracujeme na projektoch pre lepší život obyvateľov Rače - opravujeme verejné priestranstvá, zvyšujeme kapacity škôl a škôlok, rozširujeme parky a priestory na oddych, opravujeme naše budovy.

Celý náš program