plán investičných projektov

Vo volebnom období 2022-2026 máme pripravené viaceré projekty, ktoré je potrebné dokončiť. Jedná sa o školu Plickova, škôlky, verejné priestranstvá ale aj dokončenie rekonštrukcie Koloničovej kúrie či KS Žarnovická.  Náš tím dokázal, že aj náročne projekty sú pre nás realizovateľné a každá výzva má riešenie.

ZŠ Plickova

Podarilo sa nám rozbehnúť náročný projekt novej školy Plickova vrátene vonkajšieho areálu.  Otvorenie celej školy aj s vonkajším areálom sa očakáva v septembri 2023.

Podarilo sa nám na projekt získať viac ako 3 mil. € z mimorozpočtových zdrojov a veľmi výhodný úver na 20 rokov.

PROJEKTY ŠPORTOVÍSK v RAČI

*2019 Bežecká dráha a futbalové ihrisko na Tbiliskej

*2020 Hokejbalové ihrisko a obnova ihriska pred KS Impulz 
*2021 Urban park na Tbiliskej, multifunkčné ihrisko na Hubeného a tenisový kurt na Cyprichovej 
*2022 Fitness prvky na Hubeného, dve ihriská a pumptrack na Sklabinskej a basketbalové ihrisko na Hubeného 
*2023 Športové prvky park Strelkova
*2024 Ihriská ZŠ Plickova, tenisové ihrisko Sklabinská, fitness prvky Sklabinská

ŠKôlky

Podarilo sa nám dokončiť a otvoriť škôlku  v roku 2020 Novohorská.  V septembri 2023 sme otvorili 2 triedy škôlky Rínok Rača ako alokované pracovisko MŠ Barónka.

Aktuálne sa dokončuje projekt materskej škôlky Kadnárova, ktorá by mala byť otvorené pre deti v septembri 2024. Ide o atypickú drevostavbu kruhového pôdorysu.

Otvorení škôlky Kadnárova vyriešime dlhodobý problém s nedostatkom miesta a každé dieťa v Rači od 3 rokov bude mať garantované miesto v škôlke aj škole.

OPRAVY CHODNÍKOV V RAČI

Dlhé roky neriešené chodníky sa postupne snažíme dať do poriadku. Nejedná sa iba o kompletné opravy, ale aj opravy výtlkov a budovanie nových chodníčkov. Investičný dlh za 30 rokov je vysoký, postupne ho krok po kroku riešime. 

PARKY A ZELEŇ

Vybudovali sme nový parčík na Hlinickej, Na pasekách a Víťaznej. Aktuálne dokončujeme nový park na Strelkovej, ktorý bude otvorený symbolicky na Deň Zeme 22.4.2024.

Rozširujeme plochy kvetín a lúčnych lúk po celej Rači - revitalizovali sme verejné priestory.