plán investičných projektov

Vo volebnom období 2022-2026 máme pripravené viaceré projekty, ktoré je potrebné dokončiť. Jedná sa o školu Plickova, škôlky, verejné priestranstvá ale aj dokončenie rekonštrukcie Koloničovej kúrie či KS Žarnovická.  Náš tím dokázal, že aj náročne projekty sú pre nás realizovateľné a každá výzva má riešenie.

ZŠ Plickova

Podarilo sa nám rozbehnúť náročný projekt novej školy Plickova vrátene vonkajšieho areálu.  Otvorenie celej školy  prebehlo 4.9.2023 za účasti prezidentky SR p. Zuzany Čaputovej. 

Podarilo sa nám na projekt získať viac ako 3 mil. € z mimorozpočtových zdrojov a veľmi výhodný úver na 20 rokov.

PROJEKTY ŠPORTOVÍSK v RAČI

*2019 Bežecká dráha a futbalové ihrisko na Tbiliskej

*2020 Hokejbalové ihrisko a obnova ihriska pred KS Impulz 
*2021 Urban park na Tbiliskej, multifunkčné ihrisko na Hubeného a tenisový kurt na Cyprichovej 
*2022 Fitness prvky na Hubeného, dve ihriská a pumptrack na Sklabinskej a basketbalové ihrisko na Hubeného 
*2023 Športové prvky park Strelkova
*2024 Ihriská ZŠ Plickova, tenisové ihrisko Sklabinská, fitness prvky Sklabinská

ŠKôlky

Podarilo sa nám dokončiť a otvoriť škôlku Novohorská  v roku 2020.  V septembri 2023 sme otvorili 2 triedy škôlky Rínok Rača ako alokované pracovisko MŠ Barónka.

Aktuálne sa dokončuje projekt materskej škôlky Kadnárova, ktorá by mala byť otvorená pre deti v septembri 2024. Ide o atypickú drevostavbu kruhového pôdorysu.

Otvorení škôlky Kadnárova vyriešime dlhodobý problém s nedostatkom miest a každé dieťa v Rači od 3 rokov bude mať garantované miesto v škôlke aj škole.

OPRAVY CHODNÍKOV V RAČI

Dlhé roky neriešené chodníky sa postupne snažíme dať do poriadku. Nejedná sa iba o kompletné opravy, ale aj opravy výtlkov a budovanie nových chodníčkov. Investičný dlh za 30 rokov je vysoký, postupne ho krok po kroku riešime. 

PARKY A ZELEŇ

Vybudovali sme nový parčík na Hlinickej, Na pasekách, Strelkovej a Víťaznej. Nový parčík na Strelkovej aj s hracími a cvičiacimi prvkami vznikol na mieste chátrajúcej budovy a bol financovaný z fondov EÚ. Slávnostne sme ho otvorili na Deň Zeme 22.4.2024.

Rozširujeme plochy kvetín a lúčnych lúk po celej Rači - revitalizovali sme verejné priestory.