MICHAL DROTOVÁN

Hovorí sa, že nie ľudia si vyberajú dobu, ale doba si vyberá ľudí. Súčasná doba je náročná a to, čo chcem ponúknuť, sú moje skúsenosti, zodpovednosť a odbornosť . Nie je čas na insitné či instantné riešenia, problémy treba riešiť vecne a rozumne. 

Chcem sa uchádzať, spoločne s mojim tímom na poslankyne a poslancov, o Vašu dôveru na nasledujúce štyri roky. Aj vďaka Vášmu hlasu budeme môcť dokončiť rozbehnuté projekty ako je ZŠ Plickova, MŠ Kadnárova, park Strelková, obnovy verejných priestorov a mnoho ďalšie.

Ako starosta budem v tejto náročnej dobe potrebovať väčšinu poslancov, aby projekty úspešne napredovali a dookola sa len o nich nediskutovalo. Preto, ak získam Vašu dôveru, venujte ju aj našim kandidátom na poslankyne a poslancov.

ĎAKUJEME!


ŽIVOTOPIS

MENO A PRIEZVISKO: Mgr. Michal DROTOVÁN

DÁTUM NARODENIA: 21.október 1981 v Bratislave

RODINNÝ STAV:  ženatý, jedna dcéra (2r.)

E-MAIL: drotovan@yahoo.com

VZDELANIE:

2002-2007 Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

odbor: politológia

2004-2007 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

odbor: geografia a verejná správa

2008-2011 Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne

odbor: právo a medzinárodný obchod 

ZAMESTNANIA:

od 10.12.2018 Starosta Mestskej časti Bratislava-Rača

12/2017-11/2022 Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

pozícia: poslanec

07/2018-01/2019 Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

pozícia: člen dozornej rady

03/2015-12/2018 Miestny úrad Bratislava - Karlova Ves, Bratislava

pozícia: 04/2015-08/2017 vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia

             07/2017-11/2018 prednosta miestneho úradu

12/2010-12/2018 Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Rača

pozícia: poslanec miestneho zastupiteľstva

05/2009-05/2015 Political Consulting, s.r.o., Bratislava

pozícia: vlastník (do 01/2011 aj konateľ)

06/2012-01/2015 Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, Bratislava

pozícia: vedúci oddelenia životného prostredia, verejného poriadku a čistoty

01/2011-05/2012 Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Bratislava

pozícia: prednosta úradu

08/2009-07/2010 Opteam Finland, s.r.o., Bratislava

pozícia: HR Coordinator

06/2007-04/2010 P&Bert Management Consulting Group Slovakia, s.r.o., Bratislava

pozícia: HR Consultant

07/2006-04/2007 Tempo s.r.o., vysunuté pracovisko Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava

pozícia: personalista pre Volkswagen Slovakia, a.s.

 

ĎALŠIE RELEVANTNÉ AKTIVITY:

*Deväťmesačná stáž v NR SR od 03.10.2005 do 26.05.2006 vo Výbore pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a média (od 10/05 do 01/06) a v Parlamentnom inštitúte v oddelení analýz (od 02/06 do 05/06)
*Trojmesačné pracovné pobyty: Golanské výšiny -Izrael (2000), New York City-  USA, (2003), Dublin- Írsko (2004), Londýn- Veľká Británia (2005)
*Práca v mimovládnom sektore: Slovenský skauting (1990-1999), Občiansko-demokratická mládež (2003-4), Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (2004-6), Amnesty International na Slovensku (2004-7), Mensa Slovensko (od 2008)

 

PUBLICISTIKA:

Justičná revue, Slovak Sociological Review, Denník SME, Domino efekt, História- Revue o dejinách spoločnosti, Pravé spektrum. Blog na www.sme.sk, www.dennikn.sk, www.racan.sk.