Ako prepojiť Račiansku s Bojnickou?

V územnom pláne je už viac ako 50 rokov vedené predĺženie Bojnickej na Račiansku cez tunel až do Lamača. Tento projekt je však sci-fi a preto je potrebné riešiť menej náročné alternatívy.

20230319_130517jpg

Na fotografii vyššie je približná lokalita, kde by podľa súčasného územného plánu mal viesť most a vyššie nad tým zaústenie do tunela smer Lamač, ktorý by sa napojil na súčasný kruhový objazd, ktorý je kúsok od krematória (kruháč Záhorská Bystrica/Lamač/DNV). Ak dopravne je možné diskutovať o určitej potrebe daného tunela, z hľadiska ekonomiky, slovenskej reality a hlavne toho, že by bola vytvorená ďalšia veľká dopravná bariéra v Rači je tento projekt nereálny. Už samotný tunel D4 do Marianky je vo hviezdach a ten má stavať štát a nie samospráva.

UPjpg

Na výreze z územného plánu je vidieť vedenie daného predĺženia Bojnickej (sivá čiara, bodkovaná časť je už tunel) - znamenalo by to nielen obrovský stavebný zásah do lokality pri Unimede/Slanci/Hlinickej v oblasti Nový Záhon, vyvlastňovanie domov či pozemkov ale aj kompletne dva nové mosty nad železnicou. Treba povedať na rovinu, že tento zámer je utópiou a šanca, že sa niekedy bude realizovať sa blíži k nule.

Dlhodobo navrhujeme výrazne lacnejšiu a realizovateľnejšiu alternatívu prepojenia Račianskej a Bojnickej v oblasti SOŠ polygrafického. Nižšie je ilustračný obrázok - samozrejme v realite by bolo potrebné spraviť na križovatke Černockého/Račianska svetelnú križovatku (nie je v obrázku), berte to ako pracovnú vizualizáciu.

Projekt ernockhopng

Výhodou tohto riešenia je aj to, že drvivá väčšina pozemkov patrí priamo Hl. mestu SR Bratislava a je možné ho realizovať s výrazne nižšími finančnými aj ekonomickými nákladmi ako pôvodne riešenie.

Projekt ernockho 2jpg

Toto riešenie považujeme za výrazne lepšie ako pôvodný návrh železníc, ktoré tak či tak v projekte rekonštrukcie tratí musia urobiť mimoúrovňové križovania a zrušili by súčasný prejazd. V tejto polohe tiež navrhli železničnú zastávku.

Projekt by vytvoril tunel a nad ním dvojúrovňové križovanie železničných tratí, čo by nebolo jednoduché urobiť (ak by hlavne išlo o projekt za plnej prevádzky najvyťaženejšej železničnej trate na Slovensku), ale technicky sa to dá realizovať. Takto sme pripomienkovali aj EIA zámer a je to dané na návrh Rače ako jedno z variantných riešení v rozsahu hodnotenia zámeru. Pôvodne sa navrhovalo riešenie uvedené nižšie, to však by bolo iba jednosmerné a výrazne viac problematické.

EIA - trajpg
V zmysle uvedeného sme už dávnejšie žiadali Hl. mesto SR Bratislava, aby náš návrh preverilo a zaradilo do prípadných zmien územného plánu - variant sa ale dá podľa všetkého realizovať aj bez zmien územného plánu - ak by sa však realizoval je potrebné uvažovať, či má zmysel ponechávať aj územnú rezervu pre tunel do Lamača.

20240213_094520jpg

Navrhované riešenie by bolo nielen výrazne lacnejšie, ale prinieslo by aj možnosti na rozvoj Žabieho Majera (ak by sa prepojenie spravilo aj s chodníkmi, cyklochodníkmi, kanalizáciou, vodovodom, kolektormi na siete, osvetlením atď.) - v celej tejto oblasti sa nachádza veľké množstvo nelegálnych stavieb, kde súčasná legislatíva ich reálne neumožňuje ani legalizovať a ani zbúrať. Ak zóna východne od Bojnickej je aj v súčasnosti zameraná prioritne na priemysel, sklady a výrobu, tak táto časť západne by sa vybudovaním tohto prepojenia mohla stať v istých častiach aj rezidenčnou s občianskou vybavenosťou. Hl. mesto SR Bratislava tam má tiež dosť veľké pozemky na verejnoprospešné projekty. Pomohlo by to tiež čiastočne odbremeniť Račiansku ulicu a tiež umožniť priame prepojenie MHD Rače s Ružinovom. V súčasnosti je tam už dlhé roky tzv. šedá zóna s veľkým množstvom problémov (jedným z nich sú čierne skládky, ktoré stáli mestskú časť Rača za posledných 5 rokov desaťtisíce eur a je to nekonečný príbeh).  

ab Majerjpg

V časti územia ide o environmentálnu záťaž, kde by bol takto tiež väčší tlak na jej vyčistenie, ak by nešlo o "šedú zónu".

mapa1jpg
mapa2jpg

Riešenie celého tohto územia nebude jednoduché - je však potrebné sa o tom začať baviť a začať robiť reálne kroky na realizáciu. Mestská časť Bratislava-Rača sa o to dlhodobo snaží - v danej veci je však potrebná spolupráca aj zo strany Hl.mesta SR Bratislava, Ministerstva dopravy SR, Ministerstva životného prostredia SR a ŽSR. Je to jednoducho projekt, ktorý presahuje možnosti mestskej časti.

20230527_173329jpg

V oblastiach ako časť Žabieho Majera, Istrochemu, Jurajovho dvora či Pomorín by do budúcna vytvorili priestor pre dostupné rezidenčné bývanie a občiansku vybavenosť - znížil by sa tak tlak na nekonečné rozširovanie výstavby v suburbanizáciach okolo Bratislavy. Celá táto oblasť je približne rovnakej rozlohy ako mestská časť Staré Mesto. Nebude to jednoduché, ale niekde sa začať musí - bol by som rád, ak by sa o tej téme začala odborná diskusia.

Michal Drotován