Ako pribúdajú deti v novostavbách?

Nakoľko na Slovensku prakticky neexistuje analýza, ktorá by študovala, aký majú vplyv novostavby na demografiu - pre nás ide o kľúčový aspekt počtu detí do škôlok a škôl - sledujeme už niekoľko rokov demografiu súboru novostavieb Malé Krasňany.

20220101_135121jpg

Daný súbor sme si vybrali z dôvodu, že ide o ucelený a samostatný súbor novostavieb na jednej adrese, počet bytových priestorov je približne 500 (presne 503) a ide o súbor, kde prebiehala kolaudácia postupne v rokoch 2017-2019. Podľa našich analýz ide tiež o projekt, kde prenájmy tvoria menšinu (odhad je do 20%) obyvateľov, a teda je možné viac sledovať počet obyvateľov podľa trvalých pobytov. Treba tiež uviesť, že na tomto sídlisku je aj detská zložka výrazne zastúpená.

Aktuálny počet obyvateľov s trvalým pobytom Malokrasňanská je zhodou okolností presne 700 (k 28.2.2023) - čo je ináč viac ako má väčšina obcí na Slovensku (podľa SODB 2021 má 1507 obcí menej ako 700 obyvateľov!). Znamená to, že priemerný počet obyvateľov s trvalým pobytom na byt je 1,39. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené kolaudácie jednotlivých budov, počet bytových jednotiek (rátané sú aj tzv. apartmány) a počty obyvateľov. Išlo o dáta k 26.8.2020 a 28.2.2023.

Porovnanie 2020-2023jpg

Ako je vidieť z tabuľky, postupná kolaudácia a preberanie bytov obyvateľov prebiehalo od jari 2017 až do leta 2019. Prví nasťahovaní obyvatelia v danom súbore bývajú od konca apríla 2017, teda bezmála 6 rokov.
20170427_162533jpg


Pre našu analýzu sme vybrali obyvateľov narodených v rokoch 1972-2022, ktorí tvoria 92% obyvateľov sídliska. Ako vidieť aj v prípade tejto novostavby, ide o výrazne nízky počet obyvateľov narodených okolo roku 2000. Znamená to že, keď sa demografický potenciál sídliska vyčerpá, po roku 2030 bude už počet novonarodených detí minimálny, niektoré roky dokonca možno až nulový. Novostavby teda vytvárajú tlak na škôlky a neskôr školy iba v určitom časovom horizonte.

Graf 1972-2022jpg

Ak si porovnáme jednotlivé roky, kedy sa robila analýza, a počty detí v ročníkoch podľa škôlok a škôl (dáta k 26.8.2020, 26.8.2021 a 28.2.2023), tak je vidieť, že od nasťahovania obyvateľov vzniká zásadný tlak na škôlky po 2-3 rokoch a na školy po 5-6 rokoch od kolaudácie. Samozrejme, počas približne 6 rokoch od nasťahovania prvých obyvateľov sa zloženie obyvateľov mení aj sťahovaním a dodatočným nahlasovaním trvalého pobytu - veľká časť nárastu od roku 2020 je však pôrodnosťou. Časť prisťahovaných do novostavieb je vždy aj tzv. vnútornou migráciou (sťahovanie sa v rámci Rače).

klky a koly 2020-2023jpg

V tabuľke vyššie je vidieť postupný nárast požiadaviek na škôlky a školy, dá sa povedať, že každý jeden ročník detí časom vytvára potrebu jednej triedy MŠ resp. ZŠ. Pre účely analýzy rátame s vekovou kohortou podľa roku narodenia - nie je možné robiť analýzu do detailov školských rokov resp. ohľadom odkladov nástupu. Ako je tiež vidieť, po určitom vrchole nárastu počtu detí (ročník 2018 - 27 detí a 2019 - 31 detí), nasleduje pokles na 21 detí (2021 a 2022). Budú však potrebné ďalšie dáta za ďalšie roky, aby bolo možné urobiť nejaké závery - je dosť možné, že ide o krátkodobý pokles z dôvodu Covid19 - ale tiež, že ide o trend všeobecného poklesu, ktorý sa týka celého Slovenska.

Treba tiež uviesť, že nie všetky deti následne navštevujú obecné škôlky alebo školy. Pri analýze vekových kohort a počtov detí v základných školách vychádza, že do obecných základných škôl v Rači chodí približne 2/3 detí (zvyšná 1/3 navštevuje napr. cirkevné alebo súkromné školy prípadne školy mimo MČ Rača).
20230121_125647jpg

Cez vyššie uvedené dáta vieme približne zhodnotiť potrebu škôlok a škôl v určitom časovom horizonte po kolaudácií novostavby. Ide o dopad, ktorý začína približne po 2-3 rokoch od kolaudácie a postupne sa presúva zo škôlok na školy. Bude však ešte potrebné sledovať dané údaje a v budúcnosti ich porovnať aj inými novostavbami (napr. Rínok Rača či RNDZ). Pre budúce potreby škôlok a škôl však rátame v určitom horizonte približne 1 trieda na 500 bytov. Nakoľko nás čaká postupný pokles (po roku 2030 dosť zásadný) počtu novorodencov, tak nárast potrieb novostavieb sa zväčša vykompenzuje celkovým poklesom (nielen) v Rači.

Do roku 2028 tiež vieme predpovedať potreby už teraz a po dokončení MŠ Kadnárova/Tramín (2024) resp. ZŠ Plickova (2023) bude dlhoročný nedostatok miest v škôlkach resp. školách na dlhú dobu vyriešený.

V prípade väčších zámerov pri zmenách územného plánu však naďalej budeme požadovať doplniť do projektov škôlky (v budúcnosti prerobiteľné na zariadenia pre seniorov). Možná ekonomicky udržateľná základná škola a jej potreba na Rendezi je zatiaľ hudba budúcnosti (po roku 2035).
 

Michal Drotován
starosta mestskej časti Bratislava-Rača
www.drotovan.sk


foto:autor