Prečo sa vytápa Račianska?

Už viac ako 5 rokov hľadám príčinu a možné riešenie vytápania Račianskej. Zdá sa, že prvotný predpoklad, že kľúčové je územie nad Račianskou (Ohňany, Slanec) nebol úplne správny. V roku 2018 nás množstvo blata presvedčovalo, že ide o problém stekania vôd z viníc. Tento rok však túto hypotézu spochybnil.

Na úvod si zhrňme presne dátumy a udalosti ohľadom Račianskej za posledných viac ako 5 rokov.

*6.6.2018 - Račianska vytopená a neprejazdná niekoľko hodín, zdá sa, že problémom je voda z viníc, voda steká napr. z Malokrasňanskej (obrázok) max. intenzita nad 90 mm/hod./celkové zrážky nad 70 mm (všetky údaje aj nižšie sú z meracej stanice p. Válkyho).

20180606_182011jpg

*6.7.2018 - Račianska vytopená na niekoľko hodín, max. intenzita nad 70 mm/hod./celkové zrážky nad 60 mm.
*1.9.2018 - Račianska vytopená a neprejazdná niekoľko hodín, opäť veľa blata z viníc, na obrázkoch nižšie stav Malokrasňanskej počas povodne a deň po, max. intenzita nad 80 mm/hod./celkové zrážky nad 100 mm.

20180901_175857jpg
20180902_090010jpg

*27.7.2019
- Račianska vytopená a neprejazdná iba niekoľko minút, max. intenzita nad 100 mm/hod./celkové zrážky nad 20 mm - jednalo sa o krátku ale veľmi intenzívnu prietrž mračien. Zhodou okolností sme ju aj s mladomanželmi, ktorých som sobášil v Obecnej záhrade, zažili priamo na vlastnej koži.
*8.6.2023 - Račianska vytopená a neprejazdná niekoľko hodín, max. intenzita nad 60 mm/hod./celkové zrážky nad 60 mm, voda ale nesteká z viníc na komunikáciu Račianska (na obrázku nižšie vtedajšia nádrž na Malokrasňanskej).

20230608_173215jpg
20230608_171743jpg

*28.8.2023
- Račianska vytopená a neprejazdná niekoľko hodín, na základe prieskumu v teréne opätovne nebolo zistené stekanie blata z viníc na Račiansku, max. intenzita nad 80 mm/hod./celkové zrážky nad 40 mm.

Ak si pozrieme vyššie uvedené dáta (vychádzajú z meracej stanice pána Petra Válkyho z Malokrasňanskej) - dáta na vytlačenie tu. Treba v prvom rade uviesť, že nejde o profesionálnu stanicu SHMÚ, teda je tam možná nepresnosť. Ak celkové zrážky na tejto stanici za 28.8.2023 sú 46,7 mm, SHMÚ Malý Javorník vykazoval 33,1 mm a Koliba 26,8 mm.  Pre zaujímavosť meracia stanica umiestnená na Slanci  vykázala až 48,3 mm. Na druhej strane je potrebné uviesť, že dlhodobo pozorujeme určitú anomáliu v tejto oblasti ohľadom zrážok a teda meracie stanice SHMÚ ju nevedia tiež presne pokryť.  Takže ako sa zvykne hovoriť, pravda je niekde v strede.  

Ak si však pozrieme tieto dáta, tak podľa nich problém na Račianskej nastáva, ak je intenzita zrážok nad 60 mm/hod. a táto intenzita trvá min. 15 minút.  Na druhej strane, ak je aj intenzita dokonca nad 100 mm/hod. ale trvá krátko a celkové zrážky sú 20 mm, tak systém vie dané zrážky relatívne rýchlo vyriešiť.
20230608_180739jpg
Toto pozorovanie by sedelo aj s meracou stanicou, ktorú na Malokrasňanskej umiestnilo BSK (aktuálne je nefunkčná a projekt ukončený). V dobe jej funkčnosti mi vychádzalo z pozorovaní jej dát, že problém na Račianskej nastáva pri intenzite približne 12-15 mm/15 min, čo je rozpätie 48mm až 60 mm/hod.

Pre porovnanie som preveriť tri dátumy, kedy bola vytopená Galvaniho ale nie Račianska - išlo o 2.3.2020, 17.09.2021 a 27.09.2021. Ani v jednom z týchto dní meracia stanica pána Válkyho neukazuje max. intenzitu dažďa vyššiu ako 41,4 mm/hod. (17.9.2021). 

V zmysle vyššie uvedeného sa dostávame k tomu, že maximálna intenzita dažďa v rozpätí 50 až 60 mm/hod. vytvára na Račianskej problém. Dlho som si myslel, že ide hlavne o vodu z viníc - posledné dva prípady však hovoria, že problém vznikol skôr inde - podľa všetkého ide o dažďovú vodu z celej urbanizovanej oblasti Krasňan, Slanca a ďalších oblastí, kde drvivá väčšina objektov ju odvádza do kanalizácie. Dané by znamenalo, že záver z roku 2018, že základom problému je voda z viníc je problematický. Plánujem v tejto veci stretnutie s Hl. mestom SR Bratislava na preverenie stavu.

Samozrejme naďalej je dôležité ako prioritné riešenie znižovanie množstva dažďovej vody, ktorá je odkanalizovaná. Týka sa to všetkých spevnených plôch vrátane budov a je to beh na veľmi dlhú trať. Po piatich rokoch sa nám tento problém vrátil ako bumerang. Klimatické zmeny žiaľ ukazujú, že ani v Rači už nebude výnimkou intenzita dažďa nad 80 či dokonca 100 mm/hod.

Michal Drotován
(fotografie:autor)
www.drotovan.sk